Parkinson

Parkinson

Parkinson, özellikle 50 yaşın üzerindeki populasyonu tutan kronik, ilerleyici, kısıtlayıcı ve nörodejeneratif bir hastalıktır. Kadınlara kıyasla erkeklerde daha sık görülmektedir. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkın olan kişilerde ise çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı düşünülen teorilerin arasındadır. Diğer düşünülen teoriler; mitokondriyal işlev bozukluğu, lizozomal disfonksiyon (fonksiyon bozukluğu) ve hücre içinde yıpranmış olan proteinlerin yıkım sürecinde yaşanan aksamalardır. Risk faktörleri; ileri yaş (özellikle 50 yaş üstü), birinci dereceden akrabada Parkinson Hastalığının varlığı, anlamlı kafa travması öyküsü, kırsal alanda yaşam, emosyonel stres (duygudurumda stres) risk faktörü olarak kabul edilmiştir.

Hastalığın Fizyopatolojisi;

Substantia nigrada bulunan pars compactada dopaminerjik nöronal yıkımın ardından nigrositrial dopaminerjik nöronal yolda azalma olur. Dopaminerjik nöronal yolda azalma olmadı üzerine dopamin düzeyi azalır ve kolinerjik nöronlar aşırı çalışır. Substantia nigrada bulunan pars compactada dopaminerjik hücrelerinin kaybı ile hücrelerde ubiquitin ve alfa sinüklein proteinlerini içeren küresel inklüzyon cisimcikleri ortaya çıkar. Aynı zamanda bu inklüzyon cisimciklerine Lewy cisimcikleri de denir. Kinik belirtileri genellikle dejenerasyondan oluşumundan sonra çıkar. Patolojik bulgular sırasıyla; olfaktör bulbus ve beyin sapından başlayıp substantia nigradaki pars compaktaya ve sonra kortikal yapılara yayılarak ilerler.

Parkinson Klinik Bulgular
  • Erken dönemde halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük olur hastalarda.
  • İstirahat tremoru; ekstremiteler elde para sayar tarzda iken ayaklarda pedala basar tarzda kaba şekildedir. İstirahat tremoru baş ve boyunda da olabilir. Frekansı 4-8 Hz' dir.
  • Rijidite; agonist ve antagonist kasların eş zamanlı kasılmasıyla ortaya çıkan, ekstremitenin pasifi hareket sırasında bu harekete devamlı bir direnme şeklinde kendini gösteren kas tonusundaki artıştır. Rijiditeli hastada kurşun boru ve dişli çark bulgularını alınır. Hareketin hızını sınırlamasına rağmen disabiliteyi bradikinezi kadar etkilemez.
  • Bradikinezi; tekrarlayan aktivite ile hareket, hız ve amplitüdünün giderek azaldığı istemli harekete başlamada gelişen yavaşlıktır. Hareketin reaksiyon zamanı uzar ve eş zamanlı olarak iki hareketin yapılması ise güçleşir. Fasiyal (yüz) ve vokal (ses teli) bradikinezinin klinik olarak görünümü; hipomimi-maske yüz, hipomani, dizartri ve sialore şeklindedir.
  • Konuşma bozukluğu; seste volüm değişiklikleri olur. Titrek, boğuk ve tiz bir şekilde gelebilir. Hastada; konuşurken hiçbir volüm değişikliğinin olmadığı monoton bir konuşma olabilir.
  • Postural instabilitede ayakta ya da otururken normalde otomatik olarak devreye giren ve ekstremitenin aldığı vücut pozisyonunun devamını sağlayan postural reflekslerin bozulması ya da kaybıdır vardır. Hastanın düşmeye eğilimi vardır. Bunlardan öne, arkaya ya da yana düşme eğilimi olabilir. Bu sebeple Parkinson hastaları genelde düşmeler sebebiyle hafiften şiddetliye kadar çeşitli derecelerde sık sık yararlanırlar.
  • Yürüme zorluğu; kol salımında azalma olur. Hasta sürükleyici tarzda, kısa ve güvensiz adımlar atar.
  • Non motor bulgular da vardır. Bunlardan ilki olan ağrı, motor disfonksiyonla orantılı derecededir. Duyusal yakınmalarda parestezi, uyuşma, yanma ve sızlama görülür. Bu duyusal yakınmalar motor disfonksiyondan bağımsızdır. Otonomik disfonksiyonda ise konstipasyon, idrar ile ilgili yakınmalar, libido kaybı, ortostatik hipotansiyon ve impotans yaşanır.
  • Bilişsel işlevlerde değişimler olur. Mood ve kişilik değişiklikleri, demans, anksiyete, depresyon, bradifreni, ajitasyon ve halüsinasyon gibi psikolojik bulgular olur.
  • Diğer bulgular; monoton ve hipofonik konuşma, yutma güçlüğü, sialore, kilo kaybı, uyku bozuklukları, canlı rüyalar, solunum problemleri ve ödemdir.
Parkinson Hastalığına özgü bir laboratuvar bulgusu olmamasının nedeni olayın nörodejeneratif bir süreç olmasıdır. Yani sadece sinirlerin etkilendiği ve değişime uğradığı bir süreçtir. Görüntüleme yöntemlerinden BT ve MR ise genelde sekonder nedenleri dışlamak için yapılır. Laboratuvar bulguları ve görüntüleme yöntemleri yetersiz olduğu için tanı, klinik bulgular ile konur.

Parkinson Hastalığında Kullanılan Tanı Kriterleri

Bradikinezi ve üçünden en az biri olmak üzere; kas rijiditesi, 4-6 Hz frekansında istirahat tremoru ve postural instabilite ile tanı konur. Destekleyici kriterlerde ise aşağıdakilerden en az üçü olmak üzere; tek taraflı başlangıç, belirtilerin başladığı tarafta daha belirgin olmak üzere asimetrinin korunması, istirahat tremorunun varlığı, progresif seyir, l-dopa adı verilen dopamin miktarını artırmak için kullanılan ilaca iyi yanıt ve 10 yıl veya daha uzun süreli klinik seyir ile de tanı konur.

Ayrıca tanıda dışlayıcı kriterler gözden geçirilerek, bulguları benzer olan parkinsonizmler dışlanarak yapılır. Bu dışlayıcı kriterler; semptomların başlangıcında nöroleptik kullanım öyküsü, belirtiler başladıktan 3 yıl sonra da tek taraflı devam etmesi, erken ağır otonom tutulum, erken ağır demans, kesin ensefalit öyküsü, tekrarlayan kafa travması öyküsü ve supranüklear bakış felci.

Parkinson Hastalığında Tedavi Şekli;

Tedavide amaç; beynin azalan dopaminerjik işlevlerini arttırmak ve striatum bölgesinde artmış olan kolinerjik aktiviteyi azaltmaktır. Bu sebeple dopamine benzer ilaçlar kullanılır ve dopaminerjik etki oluşturulmaya çalışılır. Bunun için kullanılan ilaçlar; L-Dopa, Dopamin Agonistleri, Antikolinerjikler, Amantadin, Selegiline, Rasagiline ve Comt İnhibitörleridir. Dopamin Agonistlerinden; ropinirol, kabergolin, bromokriptin ilaç seçenekleri arasındadır. Farmakolojik tedavinin tek başına yetemediği ve semptomların durduralamadığı durumlarda ise cerrahi tedavi denenebilir. Cerrahide; beynin talamus, gl. pallidus internus ve STN bölgelerine yüksek frekanslı ses dalgaları ya da yine frekansı yüksek olan elektirik uyarılarıyla bu bölgelerdeki anormal derecede aktif olan hücrelerin aktivitesi azaltılır.
Son Güncelleme : 30.11.2018 07:48:32
Parkinson ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Parkinson Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Parkinson"
Parkinson hastalıgına yakalananlar için neler önerebilirsiniz? Beslenme, spor ya da sosyal aktivitelerde bir kısıtlamaya ihtiyaç var mıdır?
Sezgen . 27.08.2018
CEVAP YAZ
Parkinson Hastalığı İlaçları
Parkinson Hastalığı İlaçları
Parkinson Hastalığı İlaçları, Parkinson hastalığı beyinde Dopamin adı verilen kimyasal maddeyi üreten kısımların bozulmasına bağlı gelişen sinir hastalığıdır. Sorun beyinde hareketlere düzen veren kısımlardadır. Bu Hastalığa sebep gösterilen birç...
Parkinson Başlangıcı
Parkinson Başlangıcı
Parkinson başlangıcı: Dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bazı ilaçlarla hastalığın belirtileri hafifletilebilir. Parkinson hastalığı kademeli olarak yavaş ve sins...
Parkinson Beyin Pili
Parkinson Beyin Pili
Parkinson beyin pili; Parkinson hastalığı dopamin adı verilen maddenin beyinde eksilmesi ile ortaya çıkar. Nörolojik bir hastalıktır. İleriki yaşlarda beyin hücrelerinin yeterli derecede dopamin salgılanması sonucu hücrelerdeki görülen hasarlar ortay...
Parkinson Pil Ameliyatı
Parkinson Pil Ameliyatı
Parkinson pil ameliyatı ile yapılan operasyonlar direk kişinin beyin bölgesi üzerinde yapılmaktadır. Çünkü parkinson için kullanılacak olan pil kişinin beyin bölgesine yerleştirilmektedir. Tam olarak bir beyin ameliyatı olan bu operasyon içerisinde b...
Parkinson Rehabilitasyonu
Parkinson Rehabilitasyonu
Parkinson rehabilitasyonu, ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar içerisinde yer alır. Parkinson hastalığı vücutta bulunan hareketin kontrolünün önemli miktarda azalması ile ortaya çıkarken; sinir sistemi rahatsızlığı olarak tanımlanmak...
Parkinson Evreleri
Parkinson Evreleri
Parkinson evreleri, Parkinson tam olarak tedavisi bulunamayan bir hastalıktır. Titreme, hareketlerde yavaşlama, denge kaybı ve kaslarda sertlik gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık genellikle 60 yaşın üzerinde görülmektedir. Fakat 45-75 yaş aralığ...
Parkinson Ameliyatı
Parkinson Ameliyatı
Parkinson ameliyatı, hastaların yaşam kalitesini yükselten bir operasyondur. Parkinson hastaları başkalarına bağımlı hale geldiyse, beyin pilinin takıldığı ameliyat sayesinde yeniden yaşama bağlanabilir. Hastalar parkinson ameliyatı olduktan sonra es...
Parkinson Yürüyüşü
Parkinson Yürüyüşü
Parkinson Yürüyüşü: Parkinson hastalığı, beyindeki bazal gangliyonlarda dopamin denilen bir madde içeren beyin hücrelerinin ölümüne bağlı olarak oluşan bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Dopamin maddesi vücudun düzgün ve koordineli hareketini sağ...
Parkinson Hastalığı Bitkisel Tedavi
Parkinson Hastalığı Bitkisel Tedavi
Parkinson Hastalığı Bitkisel Tedavi, Parkinson, yaşlılık ile beraber meydana gelen bir sinir hastalığıdır. Sinir Hastalıkları Enstitüsünün araştırmalarına göre, dopamin üretimi kaybına sebep olan ilerleyici motor sistemi bozukluğu parkinson hastalığı...
Parkinson Bitkisel Tedavi
Parkinson Bitkisel Tedavi
Parkinson Bitkisel Tedavi, Beyin hareketleri kontrol eden merkezinin zarar görmesinden dolayı ortaya çıkan parkinson hastalığı, çoğunlukla orta yaştaki kişilerde görülen bir sinir sistemi hastalığıdır. Beyinde bulunan dopamin hücrelerinin görevini ye...
Parkinson Hastalığı Evreleri
Parkinson Hastalığı Evreleri
parkinson hastalığı evreleri, parkinson hastalığı bir sinir sistemi hastalığıdır. Halk arasında daha çok titreme hastalığı olarak bilinir ve bir çok evresi vardır. Tıp dilinde ise parkinson hastalığı dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı anlamına g...
Parkinson Hastalığının Bitkisel Tedavisi
Parkinson Hastalığının Bitkisel Tedavisi
Parkinson hastalığının bitkisel tedavisi, ilerleyen yaşa bağlı olarak meydana gelen Parkinson hastalığı beyinde bulunan belirli bölümlerin görevini sağlıklı yerine getirmemesiyle ortaya çıkar. Genellikle vücudun belirli alanlarında titreme gözlenirke...

 

Parkinson Hastalığı Nedir
Parkinson Hastalığının Son Evresi
Parkinson Çeşitleri
Parkinson Plus Sendromu
Parkinson
Parkinson İlaçları
Parkinson Hastalığına İyi Gelen Bitkiler
Parkinson Sebepleri
Parkinson Hastalığında Beslenme
Parkinson Hastalığı İlaçları
Parkinson Başlangıcı
Parkinson Beyin Pili
Parkinson Pil Ameliyatı
Parkinson Rehabilitasyonu
Parkinson Evreleri
Parkinson Ameliyatı
Parkinson Yürüyüşü
Parkinson Hastalığı Bitkisel Tedavi
Parkinson Bitkisel Tedavi
Parkinson Hastalığı Evreleri
Parkinson Hastalığının Bitkisel Tedavisi
Parkinson Hastalığına Ne İyi Gelir
Popüler İçerik
Parkinson Hastalığının Son Evresi
Parkinson Hastalığının Son Evresi
Parkinson Hastalığının Son Evresi, parkinson hastalığında beynin hareket kontrolünün temel bozukluğudur. Parkinson hastalığının nedeni tam olarak açık...
Parkinson Çeşitleri
Parkinson Çeşitleri
Parkinson Çeşitleri, Dikkat eksikliği, hareketsiz yaşam, titrek el diye özetlenmesi mümkündür. Parkinson hastalığı ilk olarak ingiliz bilim adamı jame...
Parkinson Plus Sendromu
Parkinson Plus Sendromu
Parkinson Plus Sendromu, parkinson hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan etkilere ek olarak daha başka çeşitli hastalık belirtilerinin de bulunmasına ...
Parkinson İlaçları
Parkinson İlaçları
Parkinson İlaçları, vücutta hareketin kontrolünde rol oynayan dopamini üreten hücrelerde etkilenme ve kayıp meydana gelir. Parkinson hastalığı titreme...
Parkinson Hastalığına İyi Gelen Bitkiler
Parkinson Hastalığına İyi Gelen Bitkiler
Parkinson hastalığına iyi gelen bitkiler, ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar içerisinde yer alır. Parkinson hastalığı ile birlikte b...
Parkinson Sebepleri
Parkinson Sebepleri
Parkinson sebepleri, Parkinson rahatsızlığına kişinin midesinde yaşayan bir bakterinin sebep olabileceği söylenmektedir. Parkinson deneyleri genellikl...
Parkinson Hastalığında Beslenme
Parkinson Hastalığında Beslenme
Parkinson hastalığında beslenme, Parkinson hastalığı beyinde hareketlerden görevli olan hücrelerin bir kısmının hasar görmesi yahut eksilmesi sonucu i...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Parkinson Yürüyüşü
Parkinson Hastalığı Bitkisel Tedavi
Parkinson Bitkisel Tedavi
Parkinson Hastalığı Evreleri
Parkinson Hastalığının Bitkisel Tedavisi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019